Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

Ved valg til landsmøtet, landsstyret, arbeidsutvalget, avdelingsstyrene og vedtektsfestede komiteer, råd og utvalg skal minst 50 % av de valgte være kvinner.

Ved valg av klubbstyrer samt andre råd og utvalg lokalt og sentralt skal det tilstrebes at minst 50 % av de valgte er kvinner.

Ved valgene skal det også tilstrebes mangfold når det gjelder alder, etnisitet og tariffområde/sektor.

Neste