Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

FO-Studentene er en sammenslutning av studentmedlemmene i FO og underlagt landsmøtet. Organiseringen er landsomfattende, hvor lokallagene kan være representert i aktuelle avdelinger og avdelingene skal støtte lokallagenes arbeid jf. § 11.2, bokstav k. FO-Studentenes årsmøte fastsetter FO-Studentenes vedtekter.

FO-Studentenes aktiviteter finansieres gjennom årlige bevilgninger i landsstyret.

Neste